4 Aralık 2014 Perşembe

Rotasizm rahatsızlığı olanlar hangi sorunu yaşarlar?

Rotasizm rahatsızlığı olanlar hangi sorunu yaşarlar?

Kim milyoner olmak ister yarışmsının 4 aralık 2014 tarihli yayınında sorulan sorulardan biri olan Rotasizm rahatsızlığı olanlar hangi sorunu yaşarlar? cevabının ne olduğunu ve şıklarını bu sayfadan görebilirsiniz.

a) r harfini söyleyememe
b) sakarlık yapma
c) sürekli göz kırpma
d) çocuk gibi davranma

cevap: r harfini söyleyememe

1 Aralık 2014 Pazartesi

Kasım 2014 kpss memur yerleştirme sonuçları

Ösym tarafından 2014 kasım ayında alınan tercihlere göre yapılan yerleştirme işlemi tamamlandı. Ösym atama veya yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Tercih yapan memur adayları aşağıdaki linkten atanıp atanmadıklarını atananlarında hangi kuruma atandıklarını öğrenebilirler.

Sonuçlar tüm memur adaylarına hayırlı olsun.

17 Kasım 2014 Pazartesi

Mevlana Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 18 kasım 2014 tarihli

Mevlana Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 18 kasım 2014 tarihli

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır. İlgili adayın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 18 kasım 2014 tarihli

Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 18 kasım 2014 tarihli

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ÖlçütleriYönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 18 kasım 2014 tarihli

Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 18 kasım 2014 tarihli

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (YÖK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 18 kasım 2014 tarihli

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 18 kasım 2014 tarihli

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör ve yardımcı doçent alınacaktır.

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Yardımcı doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır. *(İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yardımcı doçentliğe başvuracak olanlar, bu sınavı İngilizce dışında bir yabancı dilde vermek zorundadır.)

Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 18 kasım 2014 tarihli

Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 18 kasım 2014 tarihli

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.